Mapa serwisu Kontakt

Realizujemy kontrakt z NFZ

Centrum diagnostyczne
     
 

Profilaktyka

Zdążyć przed chorobą...

Krew karta

"KREW KARTA"  ratuje życie !
 

 

 
Centrum diagnostyczne
 
 
 
 
  
Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne
35-005 Rzeszów, Fredry 9
tel. 17 86 13 600, 17 86 13 601
 Obowiązki Kierownika Przychodni  pełni Kazimiera Szczepan
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oferujemy usługi medyczne w zakresie:

  • porad lekarzy rodzinnych
  • porad lekarzy pediatrów
  • opieki pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych
  • opieki położnych środowiskowo - rodzinnych.

Gabinet zabiegowy czynny codziennie od 7.00 do 18.00.

Tel. 17 86 13 623

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna

Anna Sieradzka

Małgorzata Siuta

Położna Środowiskowo-Rodzinna

Renata Wojturska

 

Poradnie w Przychodni Specjalistycznej

 

          Chirurgii Ogólnej

          Chirurgii Dziecięcej

          Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

          Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla dzieci

          Dermatologiczna

          Diabetologiczna

          Endokrynologiczna

          Ginekologiczno-Położnicza

          Kardiologiczna

          Laryngologiczna dla dzieci

          Logopedyczna

          Medycyny Pracy

          Neurologiczna

          Neurologiczna dla dzieci

          Okulistyczna

          Osteoporozy

          Otolaryngologiczna

          Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Diagnozy i Rehabilitacji  Dzieci i Młodzieży

          Preluksacyjna

          Pulmonologiczna

          Pulmonologiczna dla dzieci

          Psychologiczna

          Rehabilitacyjna

          Reumatologiczna

          Urologiczna

          Wad Postawy

          Zdrowia Psychicznego

          Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

           

Do poradni specjalistycznych obowiązują skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalisty. Skierowania nie są wymagane do poradni dermatologicznej, ginekologicznej, okulistycznej oraz zdrowia psychicznego.

 

Zespół Pracowni Diagnostycznych

         Audiologii

         Densytometrii

         Diagnostyki Chorób Serca

         Gastroskopii

         Kolonoskopii

         Mammografii

         RTG

         Spirometrii

         Tomografii Komputerowej

         Rezonansu Magnetycznego

         USG

         EEG

         EEG dla dzieci

         Pola Widzenia

Laboratorium analityczne

 


REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI I PRACOWNI

Aby zarejestrować się pacjent może zgłosić się do rejestracji:
  • osobiście
  • telefonicznie
  • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.

Informacje o zapisach na listy oczekujących na świadczenia:

W ZOZ NR 2 prowadzone są listy oczekujących na świadczenia w ramach umowy z NFZ (tj. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki
psychiatrycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego).
Jeżeli w dniu zgłoszenia pacjentowi nie mogą być udzielane świadczenia, wskazywany jest inny termin wykonywania świadczenia i (za zgodą
pacjenta) dokonywany jest wpis na listę oczekujących.


W celu wpisania na listę oczekujących pacjent zobowiązany jest podać:


- imię i nazwisko
- numer PESEL
- adres zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu.

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub gdy rezygnuje ze świadczenia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.
   
     
Zespól opieki zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
Copyright ZOZ nr2 Rzeszów (C) 2007

Informacja o plikach cookie

CMS Edito powered by